Nensethage

Meld forkjøpsrett her

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Tollskogvegen II borettslag. Søknaden er ikke bindende før en eventuell kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap. Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 27. mai klokken 12.00.

    Medlem i PBBL

    JaNei

    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):